MY HRDF Jul 12
Forum Keibubapaan Kreatif Mendepani Cabaran Alaf Baru Sempena Hari Ibu Bapa Kebangsaan 2019 at Fakulti Perubatan & Sains Kesihatan ! Organised by & officiating the event! 🥰