Maria Vila Jun 25
El meu article d'avui sobre Hong Kong i les trampes de Pekín: