Mossos Jan 1
Comprar una bici de segona mà a un portal de compra venda pot ser una temptació si el preu és molt baix. Abans, assegura’t que no sigui robada consultant el nostre localitzador de bicicletes sostretes