Twitter | Search | |
Morfydd Owen 100
Cofio canmlwyddiant marwolaeth y gerddores amryddawn / Remembering the Welsh composer, pianist and singer who died aged 26 on 7 September 1918
1,218
Tweets
294
Following
392
Followers
Tweets
Morfydd Owen 100 retweeted
S4C Dec 16
Mae Morfydd Llwyn Owen wedi ysbrydoli nifer o bobl dros y blynyddoedd. Gwyliwch hwn i ddarganfod mwy cyn y ffilm. Morfydd Llwyn Owen has inspired many over the years. Watch this before the film to find out more. 👉 Morfydd 📆 Heno (Nos Sul) | Tonight (Sunday) 🕘 9.00 📺 S4C
Reply Retweet Like
Morfydd Owen 100 retweeted
Peter Leech Dec 16
Chamb Choir your singing of ‘s SATB setting of Sweet & Low was so fine 4 me not to share at least a snippet.Well done again everyone + & (video)
Reply Retweet Like
Morfydd Owen 100 retweeted
Elin Cadifor Dec 16
Yn edrych ymlaen at wylio ffilm am yn arbennig ar ôl ffeindio fy hun ynghanol y ffilmio yn yr haf!
Reply Retweet Like
Morfydd Owen 100 retweeted
Lowri Dec 16
 ninnau’n nodi canmlwyddiant y bleidlais i ferched, a marwolaeth eicon o Gymraes, adolygiad o’r ffilm sy’ ‘mlaen heno fydd dan sylw gen i ar ôl 9.30yb
Reply Retweet Like
Morfydd Owen 100 Dec 15
Bore Cothi - Morfydd - BBC Sounds ⁦
Reply Retweet Like
Morfydd Owen 100 retweeted
Dr Nick Jones Dec 14
Congratulations to the Chamber Choir this evening. Inspiring performances of British and French music incl. Morfydd Owen. Magnificent conducting by
Reply Retweet Like
Morfydd Owen 100 retweeted
Liz Southern Dec 14
Fantastic concert tonight by Chamber Choir, conducted by , celebrating the Choral music of , & transcribed by the talented . A joy to listen to (& a very proud Mama)! A fantastic student opportunity via . Fab!😀
Reply Retweet Like
Morfydd Owen 100 retweeted
S4C Dec 14
Morfydd Llwyn Owen: Un o berlau cerddorol cudd Cymru, ond pwy yn union oedd Morfydd? Morfydd Llwyn Owen: One of Wales' hidden musical pearls, but who was Morfydd? 👉 Morfydd 📆 Nos Sul | Sunday 🕘 9.00 📺 S4C
Reply Retweet Like
Morfydd Owen 100 retweeted
Gomer Dec 14
Ydych chi'n edrych ymlaen at ffilm newydd "Morfydd" nos Sul ar ? Ysgrifenodd Eigra Lewis Roberts lyfr ar sail chwe mlynedd olaf y gyfansoddwraig enwog hon - mae "Fel yr Haul" ar gael mewn siopau llyfrau ledled Cymru.
Reply Retweet Like
Morfydd Owen 100 retweeted
Rhiannon Humphreys Dec 14
Doing a lovely concert tonight at Eglwys Dewi Sant with Cardiff University's Chamber Choir, primarily in celebration of the Welsh composer Morfydd Owen (whose death centenary is this year), who died before her time and is highly underrated and under-performed.
Reply Retweet Like
Morfydd Owen 100 retweeted
Cardiff Uni Music Dec 14
Only a few hours to go until the Chamber Choir perform a number of pieces by Morfydd Owen, transcribed from the originals by student Megan Auld. Eglwys Dewi Sant, 7pm. Tickets online or on the door
Reply Retweet Like
Morfydd Owen 100 retweeted
Pedr Dec 13
Glad to announce my appointment as Chief Executive and Librarian at the National Library of Wales.
Reply Retweet Like
Morfydd Owen 100 retweeted
Pedr Dec 13
Rwy’n falch o gyhoeddi fy mod i wedi fy mhenodi’n Brif Weithredwr a Llyfrgellydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru!
Reply Retweet Like
Morfydd Owen 100 retweeted
Cylchgrawn Golwg Dec 13
Hefyd heddiw - STEIL y dylunydd cartref Gwerfyl Owen, portread o'r cynghorydd ar cyn-actores , ffilm yn dilyn hanes y ferch "athrylithgar" Morfydd Llwyn Owen, a stori hyfryd - sy'n cofio am heulwen haf yng nghanol y tywydd diflas. Mwynhewch!
Reply Retweet Like
Morfydd Owen 100 retweeted
S4C Dec 12
Cariad, cerddoriaeth a thrasiedi: ffilm a ysbrydolwyd ar fywyd Morfydd Owen. Love, music and tragedy: a film inspired by the life of Morfydd Owen.
Reply Retweet Like
Morfydd Owen 100 Dec 12
, 's first major orchestral score, was premiered at Queen's Hall in London in 1913 by students of , conducted by the Principal, Alexander Mackenzie
Reply Retweet Like
Morfydd Owen 100 retweeted
Casgliad y Werin Cymru Dec 12
Roedd Morfudd Owen (1881-1918) yn bianydd dawnus ac enillodd ysgoloriaeth 'Caradog' i astudio cerddoriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd lle graddiodd ym 1912. Un o'i gweithiau mwyaf adnabyddus yw'r gân 'Gweddi y Pechadur'. ➡️ Trwy
Reply Retweet Like
Morfydd Owen 100 retweeted
Clive Counsell Dec 12
Morfudd Llwyn-Owen (1891-1918), composer
Reply Retweet Like
Morfydd Owen 100 retweeted
Susan Edwards Dec 12
When you think how long that hair took every morning it's a wonder she got anything done.
Reply Retweet Like
Morfydd Owen 100 retweeted
People's Collection Wales Dec 12
Morfudd Owen (1881-1918) was an accomplished pianist and was awarded a 'Caradog' scholarship to study music at Cardiff University where she graduated in 1912. One of her best-known works is the song 'Gweddi y Pechadur'. ➡️ Via
Reply Retweet Like