Michał Nieznański Mar 19
Liderzy zaprezentowali . Zakaz indoktrynacji dzieci i młodzieży musi objąć również ogólnodostępne telewizję, gdzie podprogowym przekazem przemyca się ideologie LGBT. Musimy chronić dzieci na wszystkie możliwe sposoby!!