Manel Martínez Feb 18
Replying to @mmart659
Quines formes tenen aquests trossos? Com són si hem dividit el costat en dos trossos de longitud similar (p.ex 7+8)? I si són dos trossos de longitud molt diferents (14+1)? Com queda descomposada l'àrea inicial del quadrat? Completem la taula? Quines regularitats observem?