Merwan stêrk May 30
Kurdên ku Akpyî! Hûn şeref û namûsa xwe ev kirinên Akpê hîç we naêşînin?