Merkur VrnjačkaBanja Dec 2
Brojne studije pokazuju da hidroterapija jedinstvenom mineralnom vodom Vrnjačke Banje u kombinaciji sa ostalim terapijskim metodama prepisanim od strane fizijatra, skraćuje period oporavka pacijenata.