Merja Mäkisalo-Roppo Sep 8
Coda-lasten oikeuksia koskevassa keskustelussa on kysymys syvällisemmästä asiasta eli viittomakielen ja viittomakielisen kulttuurin arvostamisesta. Tavoitteena on, että lapsi kielen avulla sosiaalistuu myös kuurojen eli oman perheen kulttuuriin.