Twitter | Search | |
Merivartiosto - LSMV Jan 12
MAS-tehtävä (Maritime assistance service) käynnissä Selkämerellä. Rahtialuksella on koneongelmia, joiden korjaustoimet ovat pitkittyneet. Alus ajelehtii navakassa tuulessa kohti Uudenkaupungin rannikkoa. Meripelastuskeskus Turku on hälyttänyt alueelle vartiolaiva Uiskon.
Reply Retweet Like
Merivartiosto - LSMV Jan 12
Replying to @meriraja
MAS-uppdrag (Maritime assistance service) på gång på Bottenhavet. Ett fraktfartyg har maskinproblem och reparationerna drar ut på tiden. Fartyget driver i frisk vind mot kusten utanför Nystad. Sjöräddningscentralen i Åbo har alarmerat utbevakningsfartyget Uisko till platsen.
Reply Retweet Like
Merivartiosto - LSMV Jan 12
Replying to @meriraja
Kone-ongelmat jatkuvat aluksella. Alus on hollantilainen kuivarahtialus Sampogracht, jonka pituus on 185 metriä. Aluksella on 15 hengen miehistö. Meripelastuskeskus Turku on jatkuvassa yhteydessä alukseen VHF-radiolla ja seuraa aluksen tilannetta.
Reply Retweet Like
Merivartiosto - LSMV Jan 12
Replying to @meriraja
Maskinproblemena fortsätter för fartyget. Fartyget är ett holländskt fraktfartyg vid namn Sampogracht med en längd på 185m. Fartyget har en besättning på 15 personer. Sjöräddningscentralen i Åbo har kontakt med fartyget via VHF-radio och följer med situationen.
Reply Retweet Like
Merivartiosto - LSMV
Rahtilalus Sampogracht sai pääkoneensa kuntoon ja pystyi jatkamaan matkaa kohti määränpäätänsä, Rauman satamaa. Meripelastuskeskus Turku seuraa edelleen aluksen kulkua.
Reply Retweet Like More
Merivartiosto - LSMV Jan 12
Replying to @meriraja
Fraktfartyget Sampogracht har fått igång huvudmaskinerna och fortsätter mot destinationen Raumo. Sjöräddningscentralen följer ännu med fartygets framfart.
Reply Retweet Like
Tomi Suopajärvi Jan 12
Replying to @meriraja
Reply Retweet Like