Twitter | Search | |
Mentrau Iaith
Mae'r Mentrau Iaith yn fudiadau sy'n hybu a hyrwyddo'r Gymraeg ar draws Cymru // We support and promote the use of Welsh across Wales
8,382
Tweets
1,946
Following
5,992
Followers
Tweets
Mentrau Iaith Jun 19
Penblwydd Hapus gan a'r Mentrau Iaith - diolch am roi blynyddoedd o hwyl i genedlaethau o blant Cymru! Sali Mali 🎂
Reply Retweet Like
Mentrau Iaith retweeted
Cymraeg 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Jun 13
The number of speakers is growing fast, while bilingual TV thrillers and Welsh language rock songs are reaching a new audience. What’s behind the resurgence?
Reply Retweet Like
Mentrau Iaith Jun 12
Dathliadau 25 mlynedd o'r Loteri Genedlaethol yn y Nifer o Fentrau wedi elwa o grantiau gan y loteri i gynyddu defnydd o'r Gymraeg yn ein cymunedau. Diolch
Reply Retweet Like
Mentrau Iaith Jun 5
We understand the importance of Welsh-medium live music in attracting new audiences to the language and normalising the language outside school lessons.🎤 Here are the successful festivals in our grant scheme:
Reply Retweet Like
Mentrau Iaith Jun 5
Rydym yn deall pwysigrwydd cerddoriaeth fyw cyfrwng Cymraeg wrth ddenu cynulleidfaoedd newydd i’r iaith a normaleiddio’r iaith tu allan i wersi ysgol. 🎤 Cyhoeddi gwyliau llwyddiannus pot grantiau gwyliau:
Reply Retweet Like
Mentrau Iaith Jun 3
Beth arall mae'r Mentrau Iaith yn ei wneud i gyrraedd y miliwn 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿❓ What else do the Mentrau Iaith do to reach a million Welsh speakers by 2050? 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿❓
Reply Retweet Like
Mentrau Iaith May 31
Manon yn sôn am waith y fenter leol a a'r holl fentrau iaith ar draws Cymru mewn cynyddu'r defnydd o'r Gymraeg ar hyd y wlad
Reply Retweet Like
Mentrau Iaith May 31
Amser Stori! Heddiw ar ein stondin am 11.30 - dewch draw! 📚 Story Time! Today on our stall at at 11.30- Come on over! 📚
Reply Retweet Like
Mentrau Iaith May 30
Ychydig o fwrlwm y stondin heddiw! Some of the activities on the stall at Eisteddfod yr Urdd
Reply Retweet Like
Mentrau Iaith May 28
Fyddwch chi ar faes yr heddiw? Dewch draw i'n stondin am stori a chân gyda am 1.30. Pwy sy'n edrych ymlaen?! ☝️ Will you be at yr today? Come over to our stall at 1.30 to see Magi Ann for a story and song! 🌼
Reply Retweet Like
Mentrau Iaith retweeted
Newyddion 9 May 28
Llywodraeth Cymru'n gwario £4 miliwn ar helpu pobl i ddefnyddio'r Gymraeg, ond a yn dweud bod angen mwy. Rhagor gan heno am 9.
Reply Retweet Like
Mentrau Iaith May 28
Rydym yn falch iawn o fod wedi dyrannu grantiau o'r gronfa newydd i gefnogi Gŵyl y Ferch, Ffiliffest, Gŵyl Fach y Fro, Parti Ponty, Gŵyl Newydd, Casnewydd, Gŵyl Canol Dre, Caerfyrddin, Gŵyl Aber, Aberystwyth, Gŵyl Bro Dinefwr, Gŵyl Nansi Fach, Gŵyl Werin Merthyr, Gŵyl Car Gwyllt
Reply Retweet Like
Mentrau Iaith retweeted
Cymraeg byd busnes 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 May 28
Are you in the Eisteddfod yr Urdd and would like to know more about how to develop the Welsh language in your business? Our officer Heledd will talk about the opportunities today at 12:30 in the Pierhead.
Reply Retweet Like
Mentrau Iaith retweeted
Eluned Morgan 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🌍 May 28
Pleser mawr cyhoeddi £4.3m o gyllid i hyrwyddo'r Gymraeg mewn cymunedau lleol ledled 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 dros y 12 mis nesaf.
Reply Retweet Like
Mentrau Iaith May 27
Dewch draw i'n stondin yn i ddysgu Visit our stall at Eisteddfod yr Urdd to find out more about the Mentrau Iaith
Reply Retweet Like
Mentrau Iaith May 26
Sut mae'r Mentrau Iaith yn annog plant i ddefnyddio'r Gymraeg? 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿❓ How do the Mentrau Iaith encourage children to use Welsh? 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿❓
Reply Retweet Like
Mentrau Iaith May 25
Consensws panel cyfarfod y bore 'ma yn adeilad yw bod y Mentrau Iaith ar draws Cymru yn y sefyllfa orau o weithio ymhlith ein cymunedau er mwyn defnydd iaith gan wneud y cyswllt economaidd holl bwysig
Reply Retweet Like
Mentrau Iaith May 23
Who's ready for ?! Visit us on stalls 1+2 next week for some fun activities for all ages with & 🎨🎪
Reply Retweet Like
Mentrau Iaith May 23
Pwy sy'n barod am ?! Dewch draw i joio ar ein stondin a Bwrlwm a 🎨🎪
Reply Retweet Like
Mentrau Iaith retweeted
Menter Caerdydd May 21
BWRLWM YN Y BAE - Dewch lawr i'r wythnos nesaf i cymryd rhan mewn weithgareddau, gemau a llawer o hwyl yn ardal Bwrlwm ni !! // We are taking a trip from the schools and moving BWRLWM to the next week. Come visit us and take part in our workshops!
Reply Retweet Like