V Nus May 27
หาความชอบธรรมให้สูตรคำนวณพิสดารว่าสูตรนี้ทำ ได้ Party List เยอะ พูดไม่รู้ห่านนนนอะไร อนค.ได้เยอะเพราะคะแนนถึงเกณฑ์ 7x,xxx แต่ ชุดแรกได้ด้วยคะแนน 6หมื่น 3หมื่น แย่มากแล้ว ชุดหลังคนหนึ่ง 2 หมื่น อีกคนพันเจ็ด ได้เก้าอี้เท่าคนชนะ 7.5 หมื่น