Margunn Bjørnholt Jun 24
Endelig ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Håper kjønnsperspektivet får en viktig plass. Vold er også et likestillingsproblem. ære%20relasjoner