Margunn Bjørnholt Jun 20
Funn 3 Vold i parforhold, kjønn, likestilling og makt Voldsutsatte mødre møter særlige utfordringer i møte med lovverk og normer om likestilt foreldreskap. Les ny rapport &