Twitter | Search | |
Margunn Bjørnholt
Sociologist & Research Professor . Currently researching sexual & gender-based violence against women migrants & refugees.
2,271
Tweets
2,290
Following
2,825
Followers
Tweets
Margunn Bjørnholt Aug 9
. & NOVA med OA-bok om vold i nære relasjoner. Gratulerer til mine medredaktører Kristin Skjørten, og Elisiv Bakketeig og Svein Mossige. Selv skriver jeg om partnervold som likestillingsproblem, samt om seksuell vold i parforhold med
Reply Retweet Like
Margunn Bjørnholt Aug 1
Excited to be part of this forthcoming book on rape in the Nordic countries. Congratulations to the fab editors and coauthors!
Reply Retweet Like
Margunn Bjørnholt Jul 21
Analysing data from the Norwegian national survey on violence and rape, we found that male victims to a lesser extent feared being injured or killed.
Reply Retweet Like
Margunn Bjørnholt Jul 21
Replying to @JaneEMCallaghan
😱
Reply Retweet Like
Margunn Bjørnholt Jul 21
Replying to @JaneEMCallaghan
The kind of sloppy dishonest straw man positioning that some academics favour. And that they regretfully sometimes get away with. Makes me furious. The editors should not have accepted it.
Reply Retweet Like
Margunn Bjørnholt Jul 17
Replying to @mbjornholt
Reply Retweet Like
Margunn Bjørnholt Jul 17
via So happy to be part of the Routledge Companion to Motherhood. Soon out. Already got great reviews. My ch is on motherhood&the economy.
Reply Retweet Like
Margunn Bjørnholt retweeted
NCK Jul 9
"Att få rätt stöd från myndigheter – från det första akutbesöket i sjukvården och genom hela rättsprocessen är avgörande." och skriver idag om brister i handläggningen av sexualbrott och våld i nära relationer i UNT
Reply Retweet Like
Margunn Bjørnholt Jul 2
Barn og voksne som utsettes for familievold, er redd for å forlate dyrene sine. Nå får de hjelp etter flott innsats fra og . Jeg er intervjuet om vold mot familiedyr som del av kjønnede voldserfaringer.
Reply Retweet Like
Margunn Bjørnholt retweeted
Kilden Jun 26
Med en gang man spør om kjønn, undersøker man også samfunnets betydning for vold i parforholdet, sier Helseth.
Reply Retweet Like
Margunn Bjørnholt Jun 25
. Hanne Bjurstrøm kommenterer rapporten «Vold i parforhold – kjønn, likestilling og makt» som vi ( & ) skrev på oppdrag fra . Rapporten kan leses her:
Reply Retweet Like
Margunn Bjørnholt Jun 24
Endelig ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Håper kjønnsperspektivet får en viktig plass. Vold er også et likestillingsproblem. ære%20relasjoner
Reply Retweet Like
Margunn Bjørnholt Jun 21
Fikk du ikke med deg lanseringen av Vold i parforhold, kjønn, likestilling og makt ?Her ligger opptak sv seminaret der vi presenterer rapporten med kommentarer fra Hanne Bjurstrøm
Reply Retweet Like
Margunn Bjørnholt Jun 20
Vold i parforhold – kjønn, likestilling og makt: Last ned rapporten her:
Reply Retweet Like
Margunn Bjørnholt Jun 20
Funn 6 Vold i parforhold, kjønn, likestilling og makt Vold i parforhold skjer i bestemte institusjonelle sammenhenger. Institusjoners rolle i å muliggjøre – og hindre – vold er viktig for å forklare og forebygge vold. Les mer doi:10.1332/239868018X15366982109807
Reply Retweet Like
Margunn Bjørnholt Jun 20
Funn 5 Vold i parforhold, kjønn, likestilling og makt Ulike problemforståelser gir ulike prioriteringer, ressurser og mobilisering. Kjønnsperspektiv fortsatt viktig. Les mer
Reply Retweet Like
Margunn Bjørnholt Jun 20
Funn 4 Vold i parforhold, kjønn, likestilling og makt «Ordinær møter ekstraordinær» utløser kjønnede mønstre av omsorg (og frykt) for voldsutøveren som gjør det vanskelig å bryte ut. Les ny rapport &
Reply Retweet Like
Margunn Bjørnholt Jun 20
Funn 3 Vold i parforhold, kjønn, likestilling og makt Voldsutsatte mødre møter særlige utfordringer i møte med lovverk og normer om likestilt foreldreskap. Les ny rapport &
Reply Retweet Like
Margunn Bjørnholt Jun 20
Funn 2 Vold i parforhold, kjønn likestilling og makt : Seksuell vold og vold i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel er sentrale elementer av kvinners voldserfaringer. Les kapittel &
Reply Retweet Like
Margunn Bjørnholt Jun 20
Funn 1 Vold i parforhold, kjønn likestilling og makt : Som man måler volden får man svar. Ulike definisjoner gir ulike bilder av voldens kjønnsdimensjoner. Kvinner mest utsatt for grov, seksuell, gjentatt vold + frykt. les mer
Reply Retweet Like