Sílvia Martínez Apr 16
Segona sessió del Taller “La Planificació Centrada en la Persona com a eina-eix de l’orientació educativa”. Amb , directora del : com l’alumnat pot ser protagonista actiu en la presa de decisions?