marcel_invernon Oct 19
62 km de Marxassa 2019 a la saca, amb rebuda molt especial a l’arribada asteroide en Mataró