Marcus Mar 14
Det här måste vi prata om sen. Är det bättre att inte försöka samla in pengar till IKS än att försöka samla in pengar?