Lotten Wiklund Aug 30
Mitt personporträtt av startup-värrldens fixstjärna i . Men feministiskt patos och en drivkraft som som nästan känns övermänsklig kämpar hon för att ingen ska hamna på efterkälken i den digitala omställningen.