Lorenzo Bidinotto Feb 19
Replying to @emoji_penis
When you nut but it doesn't go far