likumi.lv Sep 4
Piesakies žurnāla "Jurista Vārds" pētniecisko darbu konkursam! Vairāk informācijas te: