likumi.lv Sep 3
Enerģētikas likumam 20! Kopš likuma spēkā stāšanās dienas likumā ir veikti 19 grozījumi. Par likumu vairāk lasi :