likumi.lv Sep 3
Ar grozījumiem Oficiālās elektroniskās adreses likumā precizēti e-adreses veidošanas nosacījumi. Vairāk par to :