likumi.lv Sep 3
01.09.2018. stājas spēkā grozījumi Paziņošanas likumā. Likuma aktuālā redakcija: