likumi.lv Sep 3
Vienota informācijas sistēma bērna ātrākai nokļūšanai audžuģimenē. Vairāk par jaunajiem grozījumiem Bāriņtiesu likumā :