liis kilk 21 Nov 17
Tõstab käe see, kes teab spikerdamata sõnade hüpokorism, efemeerne, õhv(akene) ja... tõbras ametlikke, ÕSijärgseid tähendusi. Eesti keel on ikka nii nöps. :)