Leena Meri Apr 4
Replying to @jormauski
Mm. minä lakivaliokunnan pjna ja samoin perustuslakivaliokunnan pj olemme eduskunnassa olleet samaa mieltä että valmiuslaki tarvitsee tarkastelun ja uudistuksen. Se ei kriisissä ole tarpeeksi ketterä.