Laia Robert i Sabaté Oct 20
Què pot contenir un extracte de la planta Ginkgo Biloba que pugui desencadenar convulsions?............................ *Que les plantes medicinals siguin naturals no vol dir que siguin innòcues de per si i cal fer-ne un ús responsable.