Suomen Lähetysseura (Felm) Feb 28
Hae meille palvelupäällikön sijaiseksi! Palvelupäällikkö toimii korkeakoulukaupungeissa toimivien seurakuntien ja seurakuntayhtymien yhteyshenkilönä ja vastaa näiden palvelusopimuksista ja lähetystoiminnan tukemisesta.