Twitter | Search | |
Ev.lut.kyrkanFinland
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland (Evangelical Lutheran Church of Finland/Suomen ev-lut. kirkko) Vi tweetar om aktuellt i kyrka, samhälle och tro.
2,811
Tweets
881
Following
1,027
Followers
Tweets
Ev.lut.kyrkanFinland 4h
Kyrkans kommunikationspris 2017-2018 går till Anna-Stina Nykänen, journalist på Helsingin Sanomat. Vi gratulerar!
Reply Retweet Like
Ev.lut.kyrkanFinland 5h
På årets sista möte beviljade kyrkostyrelsens plenum medel för andligt arbete bland Lapplandsturister och för vägkyrkoverksamheten.
Reply Retweet Like
Ev.lut.kyrkanFinland 5h
.: Jag tycker att det är tråkigt och beklämmande att samhället blivit allt mer individualiserat. Den grundläggande tanken att vi ska vara och ta för dem som är mindre lyckligt lottade är inte lika stark som förr.
Reply Retweet Like
Ev.lut.kyrkanFinland 10h
Tre österbottningar som jobbar i gör om förväntningar och krav på och varandra, traditioner och budskap. Mellan raderna för de fram adventstiden som fastetid: att hålla det enkelt och begränsa
Reply Retweet Like
Ev.lut.kyrkanFinland Dec 6
"Samhällsfreden förutsätter att vi rättar till och förebygger oförrätter, och värnar rättvisa och jämlikt bemötande. För att upprätthålla ett tillstånd av försoning i samhället behövs vishet."
Reply Retweet Like
Ev.lut.kyrkanFinland retweeted
Svenska kyrkan Dec 6
Idag är det Finlands självständighetsdag. Vi gratulerar våra finska vänner! Ping
Reply Retweet Like
Ev.lut.kyrkanFinland Dec 5
vill göra det lättare för en ung person som fyllt 15 år att bli döpt och medlem i kyrkan i början av konfirmandtiden.
Reply Retweet Like
Ev.lut.kyrkanFinland Dec 5
Nästan 2 000 unga studerande svarade ivrigt på och enkät på mässan. Svaren visar att unga önskar stöd av kyrkan, vuxna och fler möjligheter att vara till hjälp för andra.
Reply Retweet Like
Ev.lut.kyrkanFinland Dec 3
Från början av nästa år kommer kaplanen Sara Grönqvist att bli sakkunnig inom och ta över jobbet med , nätjouren och övrig själavård på nätet inom ramen för kyrkans svenska samtalshjälp.
Reply Retweet Like
Ev.lut.kyrkanFinland Dec 2
Idag är det första , ett nytt kyrkoår inleds och vi tänder det första adventsljuset. I kyrkorna ljuder psalmen . Du kan ta del av firandet via tv-gudstjänsten som idag kl. 12 sänds från i :
Reply Retweet Like
Ev.lut.kyrkanFinland Nov 30
På söndag är det första , det nya kyrkoåret inleds och vi samlas i kyrkorna för att sjunga . Samtidigt startar säsongen för allsångskvällarna ; ett fint sätta att bli stilla inför julens egentliga budskap
Reply Retweet Like
Ev.lut.kyrkanFinland Nov 27
Kan man lära någon att ? På konfirmandpedagogiska dagar i föreläser Anders Hedman om att undervisning i kristen tro sker överallt där tron praktiseras, i , och .
Reply Retweet Like
Ev.lut.kyrkanFinland Nov 23
Med sina 18 år är Emilia Tikkala från Pörtom är yngst i kyrkofullmäktige - bland alla i . Det är som det är, säger hon, men hon skulle gärna sett några jämnåriga vid sin sida.
Reply Retweet Like
Ev.lut.kyrkanFinland Nov 23
I eftermiddag hålls kyrkans och kyrkan publicerar sin människorättsbok om situationen med mänskliga i Finland o internationellt: "varje människa har ett omistligt värde". Det går att följa människorättsforumet via nätet.
Reply Retweet Like
Ev.lut.kyrkanFinland Nov 22
Församlingarnas valnämnder har fastställt valresultaten i . Valdeltagandet i hela landet är 14,4 procent, i Borgå stift 16 procent och församling hade näst högsta valdeltagandet i landet med sina 46,8 procent.
Reply Retweet Like
Ev.lut.kyrkanFinland Nov 20
Kyrkostyrelsen godkände anvisningar för en trygg församling. Dokumentet har en helhetssyn på och beaktar fysisk, psykisk, andlig, social, emotionell och sexuell trygghet.
Reply Retweet Like
Ev.lut.kyrkanFinland Nov 20
Av de nya förtroendevalda i stift som svarade på 's valkompass stöder 59 procent kyrklig av samkönade par. (Kom alla) hade 41 kandidater i 15 församlingar. Av dem blev 29 invalda i 11 församlingar.
Reply Retweet Like
Ev.lut.kyrkanFinland Nov 20
I alla tre svenskspråkiga församlingar i Helsingfors var det kvinnor som fick flest röster i , skriver . Också på flera andra håll i var kvinnor röstmagneter.
Reply Retweet Like
Ev.lut.kyrkanFinland Nov 20
Det finns en tradition av konsensustänk i svenskösterbottniska . En del eftersträvar mer eller mindre öppet sämjoval, vilket riskerar skapa alternativlöshet och späda på ointresset. Mats Ekman om i
Reply Retweet Like
Ev.lut.kyrkanFinland Nov 19
Nu har vi preliminära resultat från med bland annat köns- och åldersfördelning bland invalda förtroendeledamöter
Reply Retweet Like