Ayet-i Kerimeler Dec 8
﷽ “Evet, bizim, onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter.” (Kıyâme, 75/4) -i Kerime