koratdaily Sep 12
นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ๔.๐ (Industry Transformation Center : ITC) ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๖ ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา...