Klima- og miljødep Jun 9
I dag ble nasjonalpark nr. 40 åpnet, Lofotodden nasjonalpark! Bilder 👇