Klima- og miljødep Jun 8
I dag er verdens havdag! 🌊 Vi er på besøk hos senteret for oljevern og marint miljø i Svolvær og direktør Ann-Helen Ernstsen. Senteret skal utvikle teknologi og formidle kunnskap om marin forsøpling og oljevern.