Klima- og miljødep Jun 1
Sølv: Vår nasjonale villaksstamme blir ofte omtalt som vårt arvesølv. Eller er det egentlig gull? I dag starter laksesesongen 2019 i mange vassdrag over hele Norge. Info: