Klima- og miljødep May 9
Klima- og miljøminister deltek 12. og 13. mai i ministermøte om klima i Berlin. Det er Tyskland og Chile som har invitert til møtet, som går under namnet Petersberg-dialogen. 👇