Klima- og miljødep May 6
Regjeringen invitert til dialogmøter med ungdom rundt om i landet for å få innspill til nye løsninger og ideer for klimapolitikken. I dag møter statssekretær Breivang vgs. og ungdommen i .