Twitter | Search | |
Klima- og miljødep
Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.
3,830
Tweets
1,328
Following
13,657
Followers
Tweets
Klima- og miljødep 10h
I dag lanserte regjeringen handlingsplan for grønn skipsfart. - Satsingen på grønn skipsfart er et viktig grep i klimapolitikken. Vi kutter utslipp hjemme, vi styrker næringen og utvikler ny klimavennlig teknologi, sier statsminister Erna Solberg.
Reply Retweet Like
Klima- og miljødep 11h
Regjeringen vil halvere utslippene fra sjøfart og fiske innen 2030. I dag lanserte regjeringen en handlingsplan for grønn skipsfart som vil være et viktig verktøy for å nå dette målet. Les handlingsplanen her:
Reply Retweet Like
Klima- og miljødep Jun 19
Presseinvitasjon: Handlingsplan for grønn skipsfart. Statsminister Erna Solberg og KLD-minister Ola Elvestuen legger fram handlingsplanen sammen med OED-minister Kjell-Børge Freiberg og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein 👉
Reply Retweet Like
Klima- og miljødep Jun 9
I dag ble nasjonalpark nr. 40 åpnet, Lofotodden nasjonalpark! Bilder 👇
Reply Retweet Like
Klima- og miljødep Jun 8
I dag er verdens havdag! 🌊 Vi er på besøk hos senteret for oljevern og marint miljø i Svolvær og direktør Ann-Helen Ernstsen. Senteret skal utvikle teknologi og formidle kunnskap om marin forsøpling og oljevern.
Reply Retweet Like
Klima- og miljødep Jun 5
I dag er verdens miljødag, og tema for dagen er luftforurensning. – Selv om vi i Norge er kommet langt må vi fortsette å stimulere til økt bruk av elbiler og planlegge så det blir lettere å ta kollektivtransport, sykle og gå i byene, sier 👇
Reply Retweet Like
Klima- og miljødep Jun 5
Today is , and the theme is air pollution. Green power, clean transport and to fight global warming is key. Greetings from the Norwegian Minister of Climate and Environment and president of UNEA-5. 👇 @@UNEnvironment
Reply Retweet Like
Klima- og miljødep Jun 3
Kristiansand kommune får 470 000 klimasatsmidler til å bli landets beste kommune på å stoppe matsvinn. Da blir man strålende glad!
Reply Retweet Like
Klima- og miljødep Jun 1
Sølv: Vår nasjonale villaksstamme blir ofte omtalt som vårt arvesølv. Eller er det egentlig gull? I dag starter laksesesongen 2019 i mange vassdrag over hele Norge. Info:
Reply Retweet Like
Klima- og miljødep May 24
Elvestuen svarte på spørsmål i dag fra ungdom som skolestreiker for klima.
Reply Retweet Like
Klima- og miljødep May 21
I dag åpnet Klemenskirkeruinene i Trondheim for publikum! Nå kan publikum se grunnmuren og alteret der Olav den helliges kiste ble plassert. Statsråd Ola Elvestuen la "den siste sten" på plass i dag.
Reply Retweet Like
Klima- og miljødep May 20
Urovekkende rapporter forteller oss at insektene er i tilbakegang mange steder i verden. Hvorfor skjer dette? Og hvorfor trenger vi insektene? 🕷️🐜🐞🦟🐝 👇
Reply Retweet Like
Klima- og miljødep May 20
Regjeringen ser på om helhetlige forvaltningsplaner for natur kan bidra til en bedre forvaltning. En rekke nærings- og miljøorganisasjoner og andre interesserte var på derfor innspillsmøte i Klima- og Miljødepartementet i dag. Vi takker for oppmøtet og for gode innspill!
Reply Retweet Like
Klima- og miljødep May 14
Mer penger til klimavennlige hurtigbåter. - Satsingen på hurtigbåter er en viktig del av arbeidet med regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart, som legges frem i nær fremtid, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V). 👉 
Reply Retweet Like
Klima- og miljødep May 14
Regjeringen øker satsingen på klima og miljø med 430 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett som legges fram tirsdag. Det er økte satsinger innenfor transport, miljøteknologi og CO2-håndtering:
Reply Retweet Like
Klima- og miljødep May 13
Hvilke muligheter kan og vil næringslivet i Trøndelag gripe for å ta ledertrøya innenfor grønn verdiskapning i Norge? Statssekretær Rotevatn besøker og næringslivet i regionen for å diskutere grønn omstilling og klima.
Reply Retweet Like
Klima- og miljødep May 10
Det norske forslaget om å skjerpe kontrollen med den internasjonale handelen med under Baselkonvensjonen ble vedtatt i dag. – Vedtaket gjør at vi får mer kontroll og kunnskap om den internasjonale plasthandelen, sier 👉
Reply Retweet Like
Klima- og miljødep May 9
Klima- og miljøminister deltek 12. og 13. mai i ministermøte om klima i Berlin. Det er Tyskland og Chile som har invitert til møtet, som går under namnet Petersberg-dialogen. 👇
Reply Retweet Like
Klima- og miljødep May 6
Regjeringen invitert til dialogmøter med ungdom rundt om i landet for å få innspill til nye løsninger og ideer for klimapolitikken. I dag møter statssekretær Breivang vgs. og ungdommen i .
Reply Retweet Like
Klima- og miljødep May 6
FNs Naturpanel la fram sin rapport i Paris i dag. Den mest omfattende rapporten om tilstanden om verdens natur noensinne. - Rapporten viser at naturens tilstand blir stadig dårligere. Situasjonen er alarmerende, sier Elvestuen
Reply Retweet Like