Twitter | Search | |
Suomen Kinestetiikka yhdistys
Suomen Kinestetiikka yhdistys ry. Yhdistys edistää ja kehittää kinestetiikkaa Suomessa tarjoamalla koulutuksia sosiaali-ja terveysalalle sekä omaishoitajille.
294
Tweets
170
Following
107
Followers
Tweets
Suomen Kinestetiikka yhdistys Aug 18
Fysiogeriatria Oy ja Suomen Kinestetiikkayhdistys järjestävät Helsingissä 8-9.10 ja 4.12.2019 yhteisen koulutuksen, jossa käsitellään muistikuntoutuksen erityispiirteitä ja kinestetiikan toimintamallin mahdollisuuksia muistikuntoutujien tukemisessa.
Reply Retweet Like
Suomen Kinestetiikka yhdistys Aug 18
Vuoden 2019 tutoreiden ja kouluttajien täydennyskoulutus pidetään Oulussa Järjestelyistä ja ohjelmasta on vastannut Pikinet( Pohjois-ja Itä-Suomen kinestetiikka tutorit) työryhmä, kiitos teille.
Reply Retweet Like
Suomen Kinestetiikka yhdistys Jul 19
Reply Retweet Like
Suomen Kinestetiikka yhdistys Jul 7
Reply Retweet Like
Suomen Kinestetiikka yhdistys Jun 26
Kuoleva ihminen on herkkä aistimaan sen, jos hoitaja yrittää olla jotain muuta kuin on. Kliinisiä taitoja voi aina oppia, mutta ihmisen kohtaamista on vaikeampaa opettaa.
Reply Retweet Like
Suomen Kinestetiikka yhdistys retweeted
Frank Martela Jun 25
Kävin ohjelmassa puhumassa onnellisuudesta: "Liika oman onnen maksimointi johtaa helposti siihen, että on vaikea nauttia nykyhetkestä."
Reply Retweet Like
Suomen Kinestetiikka yhdistys retweeted
Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry Jun 26
Reply Retweet Like
Suomen Kinestetiikka yhdistys Jun 26
Vanhusten omaa toimintakykyä on tuettava ja elämänlaatua parannettava hyvissä ajoin ennen ympärivuorokautisen hoivan tarvetta.
Reply Retweet Like
Suomen Kinestetiikka yhdistys retweeted
Merja Määttänen Jun 21
“Kehitysvammasta tulee ongelma usein silloin, kun vamma paljastaa meidän tavisten kyvyttömyyden kohdata erilainen ihminen.”
Reply Retweet Like
Suomen Kinestetiikka yhdistys Jun 20
Reply Retweet Like
Suomen Kinestetiikka yhdistys Jun 19
Vetovoimaisuuden lähtökohtia pohdittaessa juuri työntekijöiden tunne itsensä ja työnsä tärkeydestä on merkittävä tekijä.
Reply Retweet Like
Suomen Kinestetiikka yhdistys Jun 18
Reply Retweet Like
Suomen Kinestetiikka yhdistys retweeted
Merja Mäkisalo-Roppo Jun 16
Ikäihmisten voimavarojen hyödyntämättä jättäminen tulee kalliiksi - puhumattakaan mitä se inhimillisesti tarkoittaa ikäihmisille ja omaisille.
Reply Retweet Like
Suomen Kinestetiikka yhdistys retweeted
Suomen omaishoidon verkosto Jun 13
"Omaishoitajan ei tarvitse olla yli-ihminen." Sirkka Sirviö toimi aivovammasta toipuvan miehensä Reijon omaishoitajana, ja he aktiivisesti järjestötoiminnassa mukana. Uusimmassa Aivoitus-lehdessä asiaa
Reply Retweet Like
Suomen Kinestetiikka yhdistys Jun 11
Lasten aidon osallisuuden ja toimijuuden mahdollistamiseksi tarvitaan tietoa lapsilta heidän omista näkökulmistaan ja ajatuksistaan.
Reply Retweet Like
Suomen Kinestetiikka yhdistys Jun 10
On supersankarin hommaa mennä yksin asiakkaiden koteihin, kun vastassa voi olla mitä tahansa.
Reply Retweet Like
Suomen Kinestetiikka yhdistys Jun 6
Mitä parempi työntekijöiden hyvinvointi on, sen parempaa on myös hoidon laatu.
Reply Retweet Like
Suomen Kinestetiikka yhdistys Jun 4
Lue kinestetiikka tutor Sari Lehtosen vierailu Etelä-Itävallassa 
Reply Retweet Like
Suomen Kinestetiikka yhdistys Jun 4
On tärkeää tulla nähdyksi ja kuulluksi. Ihminen on ihminen ”käveli” hän pyörien avulla tai omilla jaloillaan. Tai olipa sokea tai näkevä, kuuro tai kuuleva tai vaikka musta tai punainen.
Reply Retweet Like
Suomen Kinestetiikka yhdistys retweeted
THL Ikääntyminen Jun 3
Palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa parannetaan. ”Toteutetaan kehittämisohjelma, jolla turvataan lainsäädäntömuutoksin ihmisarvoa kunnioittava saattohoito, palliatiivinen hoito ja kivun hoito.”
Reply Retweet Like