ریحانه Mar 6
🎥 | پرستاری که عروسی خود را بخاطر بیماران کرونایی عقب انداخت و رهبر انقلاب از او تقدیر کردند. واکنش خانم آمنه آنتوتن پس از مشاهده فیلم سخنان آیت‌الله خامنه‌ای را ببینید.