Twitter | Search | |
Kazumi Nagano πŸ‡―πŸ‡΅
πŸ‡¦πŸ‡·πŸ’—πŸ’—πŸ‡»πŸ‡ͺAdm. / Manga / Anime / Music / Tennis / Foods / amateur photograph / English, Spanish and Japanese γ‚Ήγƒšγ‚€γƒ³θͺžγ¨ζ—₯本θͺž NO PORNO
17,954
Tweets
322
Following
790
Followers
Tweets
Kazumi Nagano πŸ‡―πŸ‡΅ retweeted
JuanSGE 3 Dec 17
*q*🌧️ β”Š β”Šγ€€ β”Š πŸŽ…   β”Š πŸŽ„ β”Š β”Š β”Š β”Š@ADTWve β”Š β”Š β”Š β”Š β”Š β€πŸ‘«
Reply Retweet Like
Kazumi Nagano πŸ‡―πŸ‡΅ retweeted
JuanSGE 3 Dec 17
*q*🌧️ β”Š β”Šγ€€ β”Š πŸŽ…   β”Š πŸŽ„ β”Š β”Š β”Š β”Š β”Š β”Š β”Š β”Š β”Š β€πŸ‘«
Reply Retweet Like
Kazumi Nagano πŸ‡―πŸ‡΅ retweeted
Franco 3 Dec 17
β„οΈβ˜ƒοΈ β”Šβ”Šγ€€ β”ŠπŸ’• πŸŽ… β”Š πŸŽ„ .β”Š@SioGerman .β”Š .β”Š@ANDRES_METAL32 .β”Š .β”Š .β”Š .β”Š .β€πŸ‘«
Reply Retweet Like
Kazumi Nagano πŸ‡―πŸ‡΅ retweeted
Franco 3 Dec 17
β„οΈβ˜ƒοΈ β”Š β”Šγ€€ β”Š πŸŽ… ❄️ β”Š πŸŽ„ .β”Š@118ROCIO26 .β”Š .β”Š .β”Š .β”Š .β”Š .β”Š@DIOSA_IRLANDESA .β”Š .β”Š .β€πŸ‘«
Reply Retweet Like
Kazumi Nagano πŸ‡―πŸ‡΅ retweeted
Franco 3 Dec 17
β˜ƒοΈβ„οΈ β”Š β”Šγ€€ β”Š πŸŽ… πŸ’• β”Š πŸŽ„ β”Š@Ma77uT β”Š@adran7719 β”Š β”Š β”Š β”Š β”Š β”Š β”Š β€πŸ‘«
Reply Retweet Like
Kazumi Nagano πŸ‡―πŸ‡΅ retweeted
Franco 3 Dec 17
*q*🌧️ β”Š β”Šγ€€ β”Š πŸŽ…   β”Š πŸŽ„ β”Š β”Š β”Š β”Š β”Š β”Š β”Š β”Š β”Š β€πŸ‘«
Reply Retweet Like
Kazumi Nagano πŸ‡―πŸ‡΅ retweeted
Franco 3 Dec 17
Replying to @Sergio3712ok @WebOz_
●▬▬▬▬๑金金๑▬▬▬▬● πŸ‡¦.πŸ‡©.πŸ‡Ή.πŸ‡Ό.πŸ‡».πŸ‡ͺ.πŸ‘« ●▬▬▬▬๑金金๑▬▬▬▬● β€πŸ¦‰ 𝓀́𝓷𝒆𝓽𝒆 π“ͺ 𝓷𝓸𝓼𝓸𝓽𝓻𝓸𝓼 𝒆𝓷𝓿𝓲π“ͺ𝓷𝓭𝓸 𝓾𝓷 ℳ𝓓 π“ͺ: πŸŽ… 🀢 𝓣𝒆 𝒆𝓼𝓹𝒆𝓻π“ͺ𝓢𝓸𝓼
Reply Retweet Like
Kazumi Nagano πŸ‡―πŸ‡΅ retweeted
ℝamsΓ©s 𝔽abrega πŸ‡΅πŸ‡¦ 3 Dec 17
β„οΈβ˜ƒοΈ β”Šβ”Šγ€€ β”ŠπŸ’• πŸŽ… β”Š πŸŽ„ .β”Š@SioGerman .β”Š .β”Š@ANDRES_METAL32 .β”Š .β”Š .β”Š .β”Š .β€πŸ‘«
Reply Retweet Like
Kazumi Nagano πŸ‡―πŸ‡΅ retweeted
ℝamsΓ©s 𝔽abrega πŸ‡΅πŸ‡¦ 3 Dec 17
β„οΈβ˜ƒοΈ β”Š β”Šγ€€ β”Š πŸŽ… ❄️ β”Š πŸŽ„ .β”Š@118ROCIO26 .β”Š .β”Š .β”Š .β”Š .β”Š .β”Š@DIOSA_IRLANDESA .β”Š .β”Š .β€πŸ‘«
Reply Retweet Like
Kazumi Nagano πŸ‡―πŸ‡΅ retweeted
ℝamsΓ©s 𝔽abrega πŸ‡΅πŸ‡¦ 3 Dec 17
β˜ƒοΈβ„οΈ β”Š β”Šγ€€ β”Š πŸŽ… πŸ’• β”Š πŸŽ„ β”Š@Ma77uT β”Š@adran7719 β”Š β”Š β”Š β”Š β”Š β”Š β”Š β€πŸ‘«
Reply Retweet Like
Kazumi Nagano πŸ‡―πŸ‡΅ retweeted
ℝamsΓ©s 𝔽abrega πŸ‡΅πŸ‡¦ 3 Dec 17
*q*🌧️ β”Š β”Šγ€€ β”Š πŸŽ…   β”Š πŸŽ„ β”Š β”Š β”Š β”Š β”Š β”Š β”Š β”Š β”Š β€πŸ‘«
Reply Retweet Like
Kazumi Nagano πŸ‡―πŸ‡΅ retweeted
ℝamsΓ©s 𝔽abrega πŸ‡΅πŸ‡¦ 3 Dec 17
Replying to @Sergio3712ok @WebOz_
●▬▬▬▬๑金金๑▬▬▬▬● πŸ‡¦.πŸ‡©.πŸ‡Ή.πŸ‡Ό.πŸ‡».πŸ‡ͺ.πŸ‘« ●▬▬▬▬๑金金๑▬▬▬▬● β€πŸ¦‰ 𝓀́𝓷𝒆𝓽𝒆 π“ͺ 𝓷𝓸𝓼𝓸𝓽𝓻𝓸𝓼 𝒆𝓷𝓿𝓲π“ͺ𝓷𝓭𝓸 𝓾𝓷 ℳ𝓓 π“ͺ: πŸŽ… 🀢 𝓣𝒆 𝒆𝓼𝓹𝒆𝓻π“ͺ𝓢𝓸𝓼
Reply Retweet Like
Kazumi Nagano πŸ‡―πŸ‡΅ retweeted
🌞Luz Angelica🌞 3 Dec 17
β„οΈβ˜ƒοΈ β”Šβ”Šγ€€ β”ŠπŸ’• πŸŽ… β”Š πŸŽ„ .β”Š@SioGerman .β”Š .β”Š@ANDRES_METAL32 .β”Š .β”Š .β”Š .β”Š .β€πŸ‘«
Reply Retweet Like
Kazumi Nagano πŸ‡―πŸ‡΅ retweeted
🌞Luz Angelica🌞 3 Dec 17
β„οΈβ˜ƒοΈ β”Š β”Šγ€€ β”Š πŸŽ… ❄️ β”Š πŸŽ„ .β”Š@118ROCIO26 .β”Š .β”Š .β”Š .β”Š .β”Š .β”Š@DIOSA_IRLANDESA .β”Š .β”Š .β€πŸ‘«
Reply Retweet Like
Kazumi Nagano πŸ‡―πŸ‡΅ retweeted
🌞Luz Angelica🌞 3 Dec 17
β˜ƒοΈβ„οΈ β”Š β”Šγ€€ β”Š πŸŽ… πŸ’• β”Š πŸŽ„ β”Š@Ma77uT β”Š@adran7719 β”Š β”Š β”Š β”Š β”Š β”Š β”Š β€πŸ‘«
Reply Retweet Like
Kazumi Nagano πŸ‡―πŸ‡΅ retweeted
🌞Luz Angelica🌞 3 Dec 17
*q*🌧️ β”Š β”Šγ€€ β”Š πŸŽ…   β”Š πŸŽ„ β”Š β”Š β”Š β”Š β”Š β”Š β”Š β”Š β”Š β€πŸ‘«
Reply Retweet Like
Kazumi Nagano πŸ‡―πŸ‡΅ retweeted
🌞Luz Angelica🌞 3 Dec 17
Replying to @Sergio3712ok @WebOz_
●▬▬▬▬๑金金๑▬▬▬▬● πŸ‡¦.πŸ‡©.πŸ‡Ή.πŸ‡Ό.πŸ‡».πŸ‡ͺ.πŸ‘« ●▬▬▬▬๑金金๑▬▬▬▬● β€πŸ¦‰ 𝓀́𝓷𝒆𝓽𝒆 π“ͺ 𝓷𝓸𝓼𝓸𝓽𝓻𝓸𝓼 𝒆𝓷𝓿𝓲π“ͺ𝓷𝓭𝓸 𝓾𝓷 ℳ𝓓 π“ͺ: πŸŽ… 🀢 𝓣𝒆 𝒆𝓼𝓹𝒆𝓻π“ͺ𝓢𝓸𝓼
Reply Retweet Like
Kazumi Nagano πŸ‡―πŸ‡΅ retweeted
πŸ’™Ρ‚ΰΈ„ΰΈ«ΰΈ„πŸŒΉ 2 Dec 17
✧🌟 οΌοΌΌο½žβ˜† πŸ‘« β˜•οΈο½žπŸ° \/ ✧🌟 @SioGerman @ANDRES_METAL32
Reply Retweet Like
Kazumi Nagano πŸ‡―πŸ‡΅ retweeted
πŸ’™Ρ‚ΰΈ„ΰΈ«ΰΈ„πŸŒΉ 2 Dec 17
✧🌟 οΌοΌΌο½žβ˜† πŸ‘« β˜•οΈο½žπŸ° \/ ✧🌟 @118ROCIO26 @DIOSA_IRLANDESA
Reply Retweet Like
Kazumi Nagano πŸ‡―πŸ‡΅ retweeted
πŸ’™Ρ‚ΰΈ„ΰΈ«ΰΈ„πŸŒΉ 2 Dec 17
✧🌟 οΌοΌΌο½žβ˜† πŸ‘« β˜•οΈο½žπŸ° \/ ✧🌟 @Ma77uT @adran7719
Reply Retweet Like