Twitter | Search | |
Katarina Nordström
”Jag äger 20% av firman. Jag har rätt till anställning + en styrelseplats.” Inte nödvändigtvis säger Annika Hall som tillsammans med Donsötank reder ut rollerna: ägare, styrelse, VD, anställd & alla sköna kombinationer. Seminarium med
Reply Retweet Like More