Κατά_κα(η)μμένη Jan 19
Πέρα από όραμα του Πρωθυπουργού, είναι και όραμα του Υπουργού Υγείας !!!! Γι αυτό αυτή τη φορά η εφαρμογή του έχει πετύχει!!! Μπράβο Υπουργέ μας!!!! 👏👏👏👏👏