Twitter | Search | |
כאן חדשות
החשד להתעללות בבת ה-7 | עו"ד חי אוזן, המייצג את האב, ל- ו-: "לילדה יש בעיות בריאותיות מולדות, זה לא מצוין בשום מקום כי היא לא רשומה. הסכמנו שהילדה תיבדק על ידי המכון לרפואה משפטית, ושם יבדקו מה גרם לחבלות"
Reply Retweet Like More