Kalle Enström Feb 12
Lärarna i Enskede, Årsta, Vantör och Östermalm på plats, Åsa Hirsh redogör för sin forskning om vad elver tycker kännetecknar bra lärare. Strålande underlag för reflektion.