lonely Tommy Apr 20
Fy Fan för min farsas negativa syn på mig och min konst , han får mig alltid att känna att det är hopplöst även när jag gör konst så är det bra rent hopplöst skit det med, han säger bara att folk redan har tavlor och konst