Jovan 27 Sep 18
Da li je tačno gospodine Izetbegoviću da je vama S. Milošević nudio da postanete prvi čovek federacije pod uslovom da Bosna ostane u Jugoslaviji? Odgovor: