Jordi Fàbrega 🎗 Oct 6
Un luxe per a nosaltres i per a tota la gent gran de la Llar de Sant Josep gaudir del concert “improvisat” del Vadim Hurtado acompanyat pels , Gràcies!!