Jordi Masdeu Apr 1
Se'ns gira molta feina. Comencen les Trobades obertes, i aviat les Assemblees de barri. Vine a fer-hi sentir .