Jordi Berenguer i Sau Nov 19
Visitant el nostre stand del en la fira del on exposem els resultats de la recerca i de la transferència de la en aquest àmbit tant transversal i multidisciplinar.